Tuesday, June 23, 2009

Dialog Dua Hala dalam surah al-Fatehah


Dari tafsir al-Kabir oleh Imam al-Fakhru al-Razi Juz 1 halaman 270~mudah mudahan dengan mengerti tafsir dari alfatehah ini akan membuatkan kita lebih khusyuk

::Apabila seorang hamba berkata “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang” [Bismillahir rahmanirrahim]

>>> Allah menjawab “hambaKu telah mengingatKu”
::Bila si hamba berkata Segala Puji bagi Allah tuhan Semesta Alam” [Alhamdulillah rabbil`alamiin]

>>>Allah menjawab “HambaKu telah memujiKu”

:: Bila si hamba berkata “Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

>>> Allah menjawab “HambaKu telah mengagungkan Ku”

::Bila si hamba berkata “Raja yang Menguasai Hari Pembalasan”

>>>Allah menjawab ”HambaKu telah memuliakanKu”

::Bila si hamba berkata: “ Hanya kepada Engkau Kami menyembah dan kepada Engkau Kami memohon pertolongan”

>>>Allah menjawab “ Ayat ini antara Aku dan hambaKu, dan hambaKu berhak atas apa yang ia minta”

::Bila si hamba berkata “tunjukkilah kepadaku jalan yang lurus ,jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat”

>>>Allah menjawab “Ini semua untuk hambaKu dan hambaKu berhak atas apa yang dia minta”

Semoge kite beriltizam untuk sentiasa menambah kekhusyukkan dalam solat..

No comments: